You are here

Automaattinen rullavarasto ja kattava rullankäsittely- ja pakkausjärjestelmä Stora Ensolle

Stora Enso investoi 70 miljoonaa euroa uuteen polyetyleenipäällystyslinjaan ja automaattiseen rullavarastoon Imatran tehtaallaan. Imatran tehdaskompleksin, johon kuuluvat Kaukopää ja Tainionkoski, tuotantokapasiteetti on yli miljoona tonnia kartonkia ja pakkauspaperia vuodessa. Uudella investoinnilla Stora Enso pyrkii lisäämään kapasiteettiaan vastatakseen elintarviketeollisuuden kasvavaan kartongin kysyntään.

Pesmel toimittaa Stora Ensolle koko rullankäsittelyjärjestelmän, johon kuuluvat automaattivarasto, rullanpakkaus ja autolastaus. Järjestelmän on määrä valmistua kuluvan vuoden loppupuolella. Rullankäsittelyjärjestelmä on yksi Pesmelin historian suurimmista tilauksista, joka käsittää lähes 80 henkilötyövuotta. ”Toimitettavassa järjestelmässä toteutuu käytännössä markkinoimamme Material Flow How -konsepti, missä korkeavarastolla synkronoidaan eri tuotantoprosessit toisiinsa lisäten joustavuutta ja tehokkuutta. Pakkaus- ja lastaustoimintojen myötä mukana ovat kaikki konseptimme osa-alueet.” kertoo paperiliiketoiminnan vetäjä Kaj Fahllund Pesmelistä.

TransRoll varasto käsittelee ja puskuroi rullat tehokkaasti
Uuden materiaalinkäsittelykonseptin ytimenä toimii Pesmelin TransRoll varasto, joka on yhdistetty seitsemällä liityntäkohdalla eri kerroksiin tuotannon ja jatkokäsittelylinjojen välillä. Varastossa on 30 000 tonnin puskurikapasiteetti tuotannosta tulleille jatkokäsiteltäville rullille ja valmiille asiakasrullille.

Konsepti on suunniteltu niin, että sitä voidaan vaivatta laajentaa ja lisätä liityntäkohtia tulevaisuudessa. Varaston pinta-ala on vain 4 500 neliömetriä, varastointitiheyden ollessa korkea, noin 8 tonnia neliöllä. Varaston tärkein hyöty on sen tehokas käsittelykyky, kaksi täysin automaattista hyllystöhissiä käsittelee ja lajittelee lähteviä ja tulevia rullia 900 tonnia tunnissa.

TransRoll korkeavarasto toimii Pesmelin WMS varastonhallintajärjestelmän avulla, mikä puolestaan on yhteydessä tehdastietojärjestelmään. Varastonhallintajärjestelmä seuraa rullavirtaa ja ylläpitää varastoarvot reaaliaikaisesti jatkojalostus- ja lähetystoimintoja varten.
 


Täysautomaattinen OptiWrap kraftikäärintä
Toimituskokonaisuuteen kuuluvat myös laaja kuljetinjärjestelmä sekä uusi korkean kapasiteetin kraftpakkauslinja automatisoiduilla hylsyn ja päätylappujen asetuksella. Järjestelmän käsittelykapasiteetti on tällä hetkellä 120 rullaa tunnissa, mutta tarvittaessa sitä voidaan nostaa 20-40 prosenttia nykyisestä.

Automaattinen rekkalastaus eliminoi rullavauriot
Automaattisen rekanlastauksen avulla pakkaamattomat rullat toimitetaan TransRoll varastosta noin kilometrin päässä sijaitsevalle päällystyslaitokselle. Täysin automaattisesti tapahtuvassa rekan lastauksessa ja purussa rullat ovat kaikenaikaa vaakatasossa, mikä eliminoi kokonaan mahdolliset rullan päätyvauriot kuljetuksessa. Rullien siirtäminen pakkaamattomina saa puolestaan aikaan merkittävät kustannussäästöt pakkauskuluissa.

FlowCare varmistaa tehokkuuden ja luotettavuuden
Toimitus sisältää asiakkaalle räätälöidyn FlowCare portaalin. Tämä digitaalinen käyttöliittymä kerää, tallettaa ja analysoi tietoa käsittely- ja varastointijärjestelmästä, avustaa ennakoivassa huollossa ja eliminoi tehtaan materiaalivirran pullonkauloja. Portaalin ansiosta asiakkaalla on käytössään nettikauppa, varaosa- , huolto- ja dokumenttipalvelut, tiketöintijäjestelmä sekä 24/7 asiakastuki.

TransRoll rullankäsittelykonseptin edut:

1. Laatu ja turvallisuus

  • ei trukkikäsittelyä tehtaan sisäisessä logistiikassa
  • hyllystövaraston korkea paloturvallisuus sisäänrakennetun sprinkler -järjestelmän ansiosta

2. Kustannustehokkuus

  • Automaattinen, trukiton, käsittely täydellä varastotietojen hallinnalla
  • Minimoitu tilankäyttö tulevaisuuden laajennusmahdollisuuksilla
  • Tuotannon lajittelu ja puskurointikapasiteetti ilman esilajittelua

3. Luotettavuus

  • Inhimilliset virheet eliminointu - oikeat tuotteet, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa
  • Minimimoitu käsittelylaitteiden määrä
  • FlowCare portaali: huolto ja käyttötuki

4. Ympäristöystävällisyys

  • Ei fossiilisten polttoaineiden tarvetta
  • Minimoitu tilantarve

Lisätietoja toimituksesta:
Kaj Fahllund, VP Paper & Converting
Puh.     +358 207 009 626
Email:     kaj.fahllund(at)pesmel.com

Pesmel:
Pesmel on johtava kansainvälinen materiaalinkäsittelyn asiantuntija, joka toimittaa täysautomaattisia käsittely-, pakkaus- ja varastointijärjestelmiä metalli-, paperi- ja jatkojalostusteollisuuteen.

Neljän vuosikymmenen aikana Pesmel on toimittanut yli 400 käsittely- ja pakkausprojektia ja noin 120 varastojärjestelmää 200 hyllystöhissillä. Yrityksessä työskentelee yli 200 osaajaa, joista Suomessa noin 120.


Stora Enso Imatran tehtaat:
Imatran tehtaat on maailman suurin nestepakkauskartongin valmistaja. Imatran tehtaat muodostuvat kahdesta tehdasyksiköstä, Kaukopäästä ja Tainionkoskesta. Yhdessä nämä yksiköt työllistävät noin 1000 henkeä. Imatran tehtaiden kapasiteetti on yli miljoona tonnia kartonkia ja paperia vuodessa. Tuotannosta yli 90 % menee vientiin. Päämarkkinat ovat Euroopassa, mutta merkittävä osuus suuntautuu myös Kaakkois-Aasiaan.

Imatran tehtailla tuotetaan paperia ja kartonkia. Valmistamme nestepakkauskartonkeja mm. maito- ja mehutölkkeihin. Elintarvikekartongeistamme valmistetaan juomakuppeja ja erilaisia elintarvikepakkauksia. Pakkauskartonkeja käytetään elintarvike-, makeis- ja savukepakkauksiin. Graafisista kartongeista syntyvät kannet, kortit ja luksuspakkaukset. Imatran tehtailla valmistetaan myös pakkauspapereita.